Mål

LIFE4HeatRecovery forfølger fire hovedmål.

MÅlsætning 1. AT DEMONSTrERE MULIGHED OG EFFEKTIVITET FOR OVERskudsVARMEGENVINDING FRA  energikilder i byer

Seneste generation af fjernvarmenetværk, der drives ved meget lave temperaturer, kan direkte genindvinde varme, der afvises af kølere (ved omkring 30 til 40°C, f.eks. fra klimaanlægs køleanlæg, supermarkeder, og industrielle processer), ved at bruge udkastet varme til at dække varmebehov i andre bygninger.

Der eksisterer dog et stort antal højtemperatur 3. generations DH-netværk, som normalt kun kan genvinde termisk energi fra højtemperatur industrielle processer. I disse tilfælde er der behov for højtemperatur vand-til-vand varmepumper for at hæve temperaturen på den afviste varme til netværkets niveauer.

MÅLsætning 2.AT DEMONSTRERE LEDELSESSTRATEGIER FOR fjernvarmeNETVÆRK

egnet til at:

  • prioritere høst af affaldsenergikilder sammenlignet med fossile brændstoffers udnyttelse
  • interagere med elnettet for at forhandle de bedste priser fra forsynings- og kunders perspektiv for den elektricitet, der bruges af varmepumperne

MÅLsætning 3 AT DEMONSTRARERE HANDELSORDNINGER

muliggørelse af termisk styring af energi tilført/købt af/fra forskellige kunder. Ordningerne er FORRETNINGSMODELLER udarbejdet af de forsyningsselskaber, der er involveret i projektet.

Med LIFE4HeatRecovery påtager kunderne sig både rollen som energiforbrugere og producenter. Der vil blive udarbejdet handelsordninger med energibrugerne som omdrejningspunkt, som forsøger at samle social accept og dermed resultere i en bred anvendelse af løsningerne.

MÅLsætning 4. AT UDVIKLE FINANSIELLE ORDNINGER, DER MULIGør investering

LIFE4HeatRecovery-aktiviteter vil også være fokuseret på udvikling af innovative finansieringsmekanismer baseret på offentlig-privat samarbejde, der bidrager til udbredelsen og pålidelige forretningssager i stor skala.

Tørkølere spilder varme til miljøet fra en fabrik